கம்மவார் மக்களின் நீண்ட நாள் தேடலுக்கு ஓர் நிரந்தர தீர்வு KSK Matrimony

எங்களது திருமண தகவல் மையத்தில் தற்பொழுது பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நன்கு படித்த அழகான வரன்கள் (Doctors, Engineers, Govt Officials & Foreign Setteled Profiles ) உள்ளன. தங்களுடைய மகன் / மகள் /சகோதர, சகோதரிகள் / உறவினர்களுக்கு KSK தி௫மண தகவல் மையத்தில் பதிவு செய்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Kamma Matrimony Sites
Naicker Matrimony Chennai

Free Registration (Only for KAMMAVAR)


86372

Terms & Conditions Policy

BEFORE REGISTERING PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY. BY USING THE KSK MATRIMONY WEBSITE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS.

This Internet website is provided by KSK Matrimony and this is a legal agreement between you and KSK Matrimony. By using this website, you agree to the following Terms and Conditions. If you do not agree with these terms and conditions then you are not authorised to use or access this web site. The application form is a contractual offer by you to us subject to these Terms and Conditions and no others. This document ('The Membership Terms and Conditions') sets out the relationship between you and KSK Matrimony, to which you are expressly agreeing to once you accept the Memerbship Terms and Conditions.

You affirm that you are over 18 years old and have not lied or cheated in any way shape or form in order to use this website.

Anyone found to be using the KSK Matrimony website under the age of 18 will be banned immediately without refund and your IP address will also be banned.

You may NOT create multiple accounts for yourself. Any member found with more than one account can be banned permanently without a refund.