கம்மவார் மக்களின் நீண்ட நாள் தேடலுக்கு ஓர் நிரந்தர தீர்வு KSK Matrimony

எங்களது திருமண தகவல் மையத்தில் தற்பொழுது பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நன்கு படித்த அழகான வரன்கள் (Doctors, Engineers, Govt Officials & Foreign Setteled Profiles ) உள்ளன. தங்களுடைய மகன் / மகள் /சகோதர, சகோதரிகள் / உறவினர்களுக்கு KSK தி௫மண தகவல் மையத்தில் பதிவு செய்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
kammavar naidu brides in chennai

Kamma Brides

kammavar naidu brides

R.Saranya (1810189)

28 / 173 Cms

ME

534

kammavar naidu brides

V.Renugadevi (1810183)

28 / 156 Cms

ME

504

kammavar naidu brides

A.V.R.Laxmi Priya (1810177)

22 / 165 Cms

BE

504

kammavar naidu brides

Nahadarshini S (1810170)

25 / 5ft 3in

MBBS

534

kammavar naidu brides

P.Nivashini (1810162)

25 / 155 Cms

MBA

504

kammavar naidu brides

K.Sharmila (1810154)

25 / 5ft 6in

BE

534

kammavar naidu brides

S.Geetha (1810152)

30 / 5ft 2in

B.Tech

505

kammavar naidu brides

B.Chitra (1810146)

23 / 5ft 3in

MSc

528

kammavar naidu brides

M.Harshana (1810130)

24 / 5ft 6in

B.Tech

513

kammavar naidu brides

V.Alageshwari (181099)

27 / 165 Cms

BE

Trichy