கம்மவார் மக்களின் நீண்ட நாள் தேடலுக்கு ஓர் நிரந்தர தீர்வு KSK Matrimony

எங்களது திருமண தகவல் மையத்தில் தற்பொழுது பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நன்கு படித்த அழகான வரன்கள் (Doctors, Engineers, Govt Officials & Foreign Setteled Profiles ) உள்ளன. தங்களுடைய மகன் / மகள் /சகோதர, சகோதரிகள் / உறவினர்களுக்கு KSK தி௫மண தகவல் மையத்தில் பதிவு செய்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Kamma Matrimony Sites
Naicker Matrimony Chennai

Free Registration (Only for KAMMAVAR)


86372

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1.How do I open an account in kskmatrimony.com?
Ans:-
You can visit of our KSK MATRIMONY office and fill up the matrimonial Registration form.
Provide only accurate information about the candidate
Try to fill each and every field in the profile correctly and accurately
Include Valid phone numbers and Email ID.

Q2.How do I log in?
Ans:-
Log in from the Home page and enter your Matrimony ID or e-mail ID and password into the respective boxes at the top band and click Login button.

Q3.What is Profile ID?
Ans:-
The Profile ID is your unique ID that you selected for yourself at the time of registration. This is the name by which you are known on the site. A user can see your profile details by inputting the profile ID in the given profile ID box from the home page / their login.

Q4.How many photos can I upload in the site?
Ans:-
You can upload maximum of five photos; one among them can be selected as the profile picture.

Q5.How can I contact another member?
Ans:-
You can contact a member directly through phone, mail, or chat by upgrading to a paid membership.

Q6.Can I register a matrimonial ad on behalf of a relative or a friend?
Ans:-
Yes. You can register on behalf of your relative or friend.