கம்மவார் மக்களின் நீண்ட நாள் தேடலுக்கு ஓர் நிரந்தர தீர்வு KSK Matrimony

எங்களது திருமண தகவல் மையத்தில் தற்பொழுது பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நன்கு படித்த அழகான வரன்கள் (Doctors, Engineers, Govt Officials & Foreign Setteled Profiles ) உள்ளன. தங்களுடைய மகன் / மகள் /சகோதர, சகோதரிகள் / உறவினர்களுக்கு KSK தி௫மண தகவல் மையத்தில் பதிவு செய்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

Registration
Personal Details
Name : *
Password : *
Confirm Password : *
Gender : * Female Male
Caste : *
Subcaste : *
Education : *
Education Details :
Employed in : * Government Private Business Not Working
Occupation : *
Occupation Details : *
Annual Income : *
Blood Group : *
Door NO : *
Street Name : *
City : *
Pincode : *
State : *
District : *
Email : *
Mobile No : *
Secondary Mobile No : *
Landline No (Optional):
Marital Status : * Unmarried Widower Divorced Awaiting Divorce
Languages Known : * For Example (Tamil, English, .. etc)
Physical status : * Normal Physically challenged

Family Status
Father's Name : *
Father's Occupation : *
Mother's Name : *
Mother's Occupation : *
Date of Birth : *
Time of Birth : *
Place of Birth : *
Order of Birth : *
House Name : *
Gothram : *
Native Place : *
Native District : *
Family Status : * Middle class Upper middle class Rich Affluent
Family Type : * Joint Nuclear
Family Values : * Orthodox Traditional Moderate Liberal
No. of Brother(s) Unmarried : *
No. of Brother(s) Married : *      
No. of Sister(s) Unmarried : *
No. of Sister(s) Married : *      
Height : *
(Or)
Weight : *
Star : *
Rasi : *
Lagnam : *
Thisai Irrupu : *
Dosham : * Yes No Don't Know
Registration Date : *
Type the above number: