கம்மவார் மக்களின் நீண்ட நாள் தேடலுக்கு ஓர் நிரந்தர தீர்வு KSK Matrimony

எங்களது திருமண தகவல் மையத்தில் தற்பொழுது பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நன்கு படித்த அழகான வரன்கள் (Doctors, Engineers, Govt Officials & Foreign Setteled Profiles ) உள்ளன. தங்களுடைய மகன் / மகள் /சகோதர, சகோதரிகள் / உறவினர்களுக்கு KSK தி௫மண தகவல் மையத்தில் பதிவு செய்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
kammavar naidu matrimony

MEMBERSHIP BENEFITS

PackagesPlan
Subscription Period
3 Months
Package Cost
1000
Allowed Contacts
30
Allowed Horoscopes
30
Allowed Full Profiles
Unlimited
Photo display in Kamma Sangamam Magazine
1 Time
Total 1000
 

Qns : How do I pay for Subscriptions?

You can pay for your subscriptions online through Credit Card / Debit Card / Net Banking / Cash Payments are accepted. Your subscription will be activated within 5 minutes after your successfull payment.

Qns : How soon will my membership be processed when I make payment?

Your subscription will be activated within 5 minutes after your successfull payment.


kamma brides chennai